preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 17. 4. 2012.

Ukupno: 940456
Ovaj mjesec: 9629
Ovaj tjedan: 3955
Danas: 27
 

Raspored školskog zvona od 4. listopada 2021.

Trajanje sata – 40 min

Odmori – 5 minuta

Veliki odmor nakon 3. sata u trajanju od 15 minuta

Ujutro

 1. 7.30 – 8.10
 2. 8.15 – 8.55
 3. 9.00 – 9.40
 4. 9.55 – 10.35
 5. 10.40 – 11.20
 6. 11.25 – 12.05
 7. 12.10 – 12.50

Popodne

 1. 13.30 – 14.10
 2. 14.15 – 14.55
 3. 15.00 – 15.40
 4. 15.55 – 16.35
 5. 16.40 – 17.20
 6. 17.25 – 18.05
 7. 18.10 – 18.50
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) za rad na projektu izgradnje i uspostave Regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu–Industrija 4.0 raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1.  Stručnjak/-inja iz sektora strojarstva, visoka stručna sprema - 2 (dva) izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme, probni rad 6 mjeseci.


Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (»Narodne novine» broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Idealni/a kandidat/kinja ispunjava sljedeće uvjete:

- odgovarajuća stručna sprema tehničkog smjera – prednost strojarstvo ili elektrotehnika i

   računarstvo,

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (prednost znanje drugih jezika),

- odlično poznavanje rada na računalu (MS Office paket, Outlook, Internet),

- visoka motiviranost i želja za učenjem i stjecanjem novih znanja i iskustava,

- pozitivnost, odgovornost, komunikativnost, timski rad i proaktivnost,

- analitičnost i sposobnost brzog identificiranja problema te usmjerenost na rješenja i rezultate,

- razvijene organizacijske sposobnosti i vještine planiranja,

- izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine,

- vozačka dozvola B kategorije.

Prednost je poznavanje CAD/CAM programskih rješenja i poželjno je radno iskustvo od najmanje jedne godine u struci.

Područje rada i odgovornosti stručnjaka/-inje:

- aktivno sudjelovanje u inozemnim i tuzemnim usavršavanjima iz područja: robotike, senzorike, automatike, 3D tehnologija, CNC/CAD/CAM tehnologija, obnovljivih izvora energije i dr.

-  uspješno završiti planiranu stručnu teoretsku i praktičnu obuku u visokoobrazovnoj ustanovi i proizvodnoj tvrtki,   

- sudjelovanje u izradi standarda novog zanimanja i modernizaciji 8 srednjoškolskih strukovnih kurikuluma,

-  sudjelovanje u izradi neformalnih programa obrazovanja odraslih,

-  sudjelovanje u izradi nastavnih materijala za nove obrazovne sadržaje / programe,

-  sudjelovanje u pilotiranju / testiranju novih nastavnih programa i sadržaja u partnerskim školama,

-  sudjelovanje u provedbi javnih nabava za opremu, strojeve i uređaja potrebnih za rad Centra,

-  sudjelovanje u stavljanju opreme, strojeva i uređaja u rad te edukacijama vezanim uz isto.

 

Kandidatu/kinji nudimo:

-  raznovrstan i zanimljiv posao u struci u  poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,

-  rad u mladom ambicioznom timu na EU i domaćim projektima,

-  kontinuirano stjecanje novih znanja i iskustava uz motivirajuća primanja,

-  osobni i profesionalni razvoj kroz različite oblike edukacije i usavršavanja,

-  fleksibilnost u radu (djelomičan rad od kuće i klizno radno vrijeme).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa)) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat je uz vlastoručno potpisanu prijavu dužan priložiti:

- životopis,

- motivacijsko pismo,

- dokaz o državljanstvu,

- potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu,

- dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome)

- dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno uvjerenje o neosuđivanosti da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti izvornike dokumenata ili ovjerene preslike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o statusu/pravu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/18 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web stranici Ministarstva:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno članku 6., 7. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica:

http://www.ss-strukovna-velikagorica.skole.hr/pravni_akt

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora koji će se održati u prostoru Ureda ravnatelja Srednje strukovne škole Velika Gorica bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole http://www.ss-strukovna-velikagorica.skole.hr/ najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor s kandidatima.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Mjesto rada: Srednja strukovna škola Velika Gorica, po potrebi Srednja strukovna škola iz Samobora i  Srednja škola Dugo Selo. 

Trajanje ugovora o radu je na određeno vrijeme do završetka projekta „Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0“ odnosno do 29.12.2023. godine.

Sukladno zalaganju i motivaciji kandidata moguće je dodatno produljenje radnog odnosa nakon završetka projekta.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: 

Srednja strukovna škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica s naznakom «prijava na natječaj»

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 30.09.2021. godine

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici škole.

KLASA: 112-01/21-04/01

URBROJ: 238-31-59-01-21-19

U Velikoj Gorici, 29.09.2021.

Ravnatelj:

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

 


Priloženi dokumenti:
natjecaj_strojari.pdf (3.92 MB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Anja Jurković   datum: 30. 9. 2021.

Tražilica

RCK - Industrija 4.0


 


 


Korisni linkovi
Dnevni tisak

Lokalni mediji
 • Cityportal
 • VG danas

Službeno

Obrtništvo

Raspored sati
 • 1.tjedan
 • 2.tjedan
 • 3.tjedan
 • 4.tjedan
 • 5.tjedan
 • 6.tjedan
 • 7.tjedan

Tablice


 

Zakoni

Kalendar
« Listopad 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju