2020-06-09 09:21:04

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Četverogodišnja zanimanja

Učenici četvrtog razreda završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje izradom i obranom završnog rada pod vodstvom mentora, nastavnika struke, čime stječu srednju stručnu spremu.

Oni koji žele mogu polagati ispite državne mature te nastaviti svoje školovanje na fukultetima ili višim školama

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

Radi na poslovima primjene računalnih tehnika i programiranja električnih strojeva, projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, obrade podataka i izrade dokumentacije. Također obavlja poslove nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda, rukovodi proizvodnom radnom skupinom, radi na operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje električnih strojeva i opreme, pripremi tehnološke dokumentacije, planiranja materijala i njegove nabave, konstruiranja dijelova električnih strojeva i njihovoj standardizaciji.

Radi u najsuvremenijim postrojenjima elektrotehnike i industrijskih računala, te u industriji općenito. Pri tome posjeduje temeljno znanje iz elektrotehnike, automatike, automatskog upravljanja računalom, industrijskim računalima, sve do robotike. Poslove obavlja u zatvorenom prostoru.

Opći sadržaji

1.g.

2.g.

3.g.

4.g.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Povijest

2

2

-

-

4. Etika ili vjeronauk

1

1

1

1

5. Zemljopis

2

1

-

-

6. Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

7. Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

8. Matematika

3

3

3

3

9. Fizika

2

2

2

2

10. Kemija

2

-

-

-

11. Biologija

1

-

-

-

Strukovni sadržaji

.

.

.

.

12. Računalstvo*

2

2

-

-

13. Tehničko crtanje i dokumentiranje

2

-

-

-

14. Osnove elektrotehnike*

4

3

-

-

15. Mjerenja u elektrotehnici*

-

3

-

-

16. Elektrotehnički materijali i komponente

-

2

-

-

17. Strojarstvo

-

2

-

-

18. Elektronički sklopovi*

-

-

2

-

19. Električni strojevi*

-

-

4

-

20. Električne instalacije

-

-

2

-

21. Elektroenergetika

-

-

3

-

22. Energetska elektronika*

-

-

-

2

23. Automatsko upravljanje *

-

-

-

2

24. Elektromotorni pogoni*

-

-

-

3

25. Industrijska računala*

-

-

-

2

26. Radioničke vježbe

4

4

4

4

 

Srednja strukovna škola Velika Gorica